coffeenis

Microbook-aiSuperPowers

May 9, 2020

 چین آنچه را که برای تولید محصولات و برنامه های فوق العاده با هوش مصنوعی نیاز دارد را اکنون در اختیار دارد ! خیلی ها نگران این هستند که اقتصاد هوش مصنوعی ،درحالیکه باعث ویران شدن و از دست دادن کارهای بسیاری میشود ...

لینک حمایت از من :

حامی باش

Podbean App

Play this podcast on Podbean App